Profesjonalne usługi z zakresu
rachunkowości
Doradztwo
finansowe
Audyty
Analizy

O nas

Zespół Towarzystwa Gospodarczego RaFiB Sp. z o.o. od 1992 roku specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controlingu.

Specjalizacja i zorientowanie działalności Spółki od początku jej istnienia na problemy wdrażania wielowymiarowych rachunków kosztów i wyników dla potrzeb zarządzania kosztami, analiz rentowności oraz systemów budżetowania i kontroli kosztów, przychodów i wyników, co pozwoliło nam zapewnić skuteczną pomoc wielu polskim firmom w dostosowywaniu się do dynamicznie zmieniającego się i coraz bardziej konkurencyjnego rynku.

Naszym klientom wskazujemy nowe drogi poprawy efektywności zarządzania, zwiększenia atrakcyjności produktów firmy na rynku, poprawy konkurencyjności i pozycji na rynku.   Zespół T.G. RaFiB Sp. z o.o. zrealizował w latach 1992-2019 kilkadziesiąt analiz i projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla przedsiębiorstw różnych branż i wielkości (zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób) oraz spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Nasze usługi

Nasz zespół posiada niezbędny poziom wiedzy i doświadczenia do realizacji usług projektowych i wdrożeniowych w zakresie systemów rachunkowości zarządczej/controllingu.

Chociaż nasze projekty są każdorazowo projektowane indywidualnie dla potrzeb Klientów, to usługi przez nas świadczone obejmują w szczególności:

Nasi klienci

Usługi consultingowe z zakresu audytu oraz projektowania systemów rachunkowości zarządczej/controllingu zespół TG RaFiB Sp. z o.o. świadczył dla wielu firm produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Korzyści dla klientów

Podstawowe korzyści jakie naszym Klientom dają realizowane przez nas projekty to:

  • uporządkowanie struktur informacji o kosztach
  • poznanie kosztów działań i procesów
  • uzyskanie wiarygodnych informacji o rentowności produktów, klientów, kanałów dystrybucji itd.
  • poprawa komunikacji wewnętrznej między podmiotami wewnętrznymi
  • usprawnienie procesu budżetowania i kontroli kosztów, przychodów i wyników
  • poprawa zdolności szybkiego reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia
  • stworzenie systemu pomiaru dokonań w oparciu o strategiczną kartę wyników
  • dostarczenie informacji do skutecznego zarządzania projektami długoterminowymi
  • możliwość zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej w oparciu o dobrej jakości informacje łatwo dostępne dla menedżerów
  • możliwość dostosowania systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej/controllingu do każdej platformy informatycznej